Kilka słów o mapkach, które oglądaliśmy na ostatnim spotkaniu mieszkańców we wtorek 24 października…

Kilka słów o mapkach, które oglądaliśmy na ostatnim spotkaniu mieszkańców we wtorek 24 października…

W ostatni wtorek na zebraniu w remizie OSP w Karwodrzy Pan Wiceburmistrz Kazimierz Kurczab przedstawił nam do wglądu mapki planowanej przebudowy drogi. Widząc zainteresowanie i dokładne studiowanie ww. mapek przez obecnych na zebraniu, postanowiłem poprosić o ich skany, by umieścić je na stronie internetowej Karwodrzy i na jej profilu na Facebook. Ponieważ nie udało mi się skontaktować z Panem Wiceburmistrzem (w tym tygodniu przebywa na urlopie), to pozwoliłem sobie zapytać o takie mapki w starostwie, dokładnie u Pana Jacka Hudymy. Otrzymałem odpowiedź, że nie istnieją dokładne mapki z naniesionymi planowanymi modernizacjami, gdyż… nie ma jeszcze ostatecznego projektu. Te, które widzieliśmy pokazują tylko ogólne założenia i na etapie projektowania mogą dowolnie się zmienić. Z tego powodu, by nie wprowadzać w błąd (co logiczne) Starostwo nie będzie udostępniać skanów takich map. Zwracam się zatem z prośbą do mieszkańców, by nie wierzyli bezkrytycznie temu, co widzieli na prezentowanych mapkach, gdyż według Starostwa nie odzwierciedlają one faktycznych planów, a jedynie założenia. Otrzymanie ww. planów będzie możliwe po wyłonieniu wykonawcy i wykonaniu przez niego projektu przebudowy bazującego na aktualnych założeniach.