Podsumowanie spotkania mieszkańców Karwodrzy z dnia 24 października.

Podsumowanie spotkania mieszkańców Karwodrzy z dnia 24 października.

Szanowni Państwo.

Zacznę od słowa DZIĘKUJĘ.

Dziękuję przede wszystkim Państwu – mieszkańcom Karwodrzy za tak liczne przybycie na zebranie. Było nas ok. 60 osób. Nie spodziewałem się aż tak dużej frekwencji, za co tym bardziej dziękuję. Oznacza to ni mniej ni więcej tylko, że mieszkańcy chcą informacji, interesują się tym, co dzieje się w naszej miejscowości i są siłą samą w sobie. Jeszcze raz wielkie dzięki!

Dziękuję za przybycie Panu Wiceburmistrzowi Kazimierzowi Kurczabowi, którego obecność i odpowiedzi na zadawane przez mieszkańców pytania, przynajmniej częściowo i na ile to możliwe przy aktualnym stanie rzeczy, dały obraz planowanej inwestycji drogowej. Informacje, o które zabiegaliśmy do tej pory, dotarły do nas na tym spotkaniu. Dziękuję raz jeszcze Panie Burmistrzu.

Dziękuję Panu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, którzy swoją obecnością również podnieśli rangę spotkania.

A teraz ustalenia.

Mieszkańcy poprzez głosowanie wypracowali wspólne stanowisko w sprawie inwestycji drogowej Karwodrza – Skrzyszów. Brzmi ono: JESTEŚMY ZA PRZEBUDOWĄ DROGI, BUDOWĄ CHODNIKÓW I ZWIĘKSZENIEM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW, A RÓWNOCZEŚNIE CHCEMY: WPROWADZENIA LIMITU TONAŻU DLA POJAZDÓW (zakaz ruchu dużych aut ciężarowych i ciągników siodłowych popularnie zwanych TIR), BUDOWY CHODNIKA BEZ „SCHODKÓW” PRZEZ CAŁĄ KARWODRZĘ (a nie tylko do zajezdni autobusowej) I WPROWADZENIA ADEKWATNYCH DO NACHYŁU DROGI I OSTRYCH ZAKRĘTÓW OGRANICZEŃ PRĘDKOŚCI.

Mieszkańcy podjęli decyzję o wysłaniu pisma z pytaniami i wnioskami do trzech podmiotów: Pana Starosty Romana Łucarza, Pana Burmistrza Adama Drogosia i Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Leszka Łątki. Pismo zawiera pytania, które zostały zadane przez mieszkańców poprzez stronę internetową i profil Karwodrzy na Facebook, a przegłosowane na spotkaniu. Wyraża ono również nasze obawy związane z możliwością zwiększenia się ruchu szczególnie dużych pojazdów na naszej drodze. Zawarta jest w nim też prośba o możliwość konsultacji przebudowy na poziomie mieszkańcy – projektant / wykonawca. Pod pismem zebrano 58 podpisów mieszkańców. Wybrano trzyosobowy zespół d.s. kontaktów z projektantem / wykonawcą w składzie: Pan Radny Marek Krzemień, Pan Sołtys Kazimierz Gawryał, administrator strony www.karwodrza.pl i profilu Karwodrza na Facebook Łukasz Włodarz. Pismo (załączone poniżej) wraz ze złożonymi podpisami, zostanie wysłane dziś do wymienionych powyżej urzędów. Po otrzymaniu odpowiedzi na zadane pytania, zostaną Państwo o tym poinformowani w tym samym miejscu.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wczorajsze spotkanie i aktywność.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami.

Łukasz Włodarz