Przyjaciele

Tu będą odnośniki do naszych przyjaciół.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Karwodrzy – https://www.facebook.com/OSP-Karwodrza-1611183779150749

2. Dom Pomocy Społecznej Karwodrza – http://www.dpskarwodrza.pl/

3. Warsztat Terapii Zajęciowej – https://www.facebook.com/Wtzkarwodrza/

4. Inicjatywa Powietrze Tuchów – www.powietrzetuchow.pl

Powietrze Tuchow

5. Sebastian Czapliński – blog

6. Portal Burzyn.pl

7. Rescold, Rzeszów

8. ITGogola


9. Mikos.pl

10. Piotrkowice.pl