Wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej – 17.03.2024

Wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej – 17.03.2024

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tuchowie o zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Karwodrza w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2024 r.

Wybory odbędą się w lokalu wyborczym umiejscowionym z Szkole Podstawowej w Karwodrzy w dniu 17 marca 2024 r. w godzinach od 7:00 do 17:00.

By oddać WAŻNY głos, należy:

– na karcie do głosowania na SOŁTYSA zaznaczyć X w kratce obok nazwiska kandydata na którego chce się oddać głos. Brak znaku X przy żadnym nazwisku lub postawienie więcej niż jednego znaku X oznacza głos NIEWAŻNY.

– na karcie do głosowania na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ należy zaznaczyć X minimalnie na jednego, a maksymalnie na siedmiu członków. Brak znaku X przy żadnym nazwisku lub postawienie więcej niż siedmiu znaków X oznacza głos NIEWAŻNY.