III CHARYTATYWNY RODZINNY RAJD PIESZO-ROWEROWY PRZEZ KARWODRZĘ 08.10.2023 – fotorelacja

III CHARYTATYWNY RODZINNY RAJD PIESZO-ROWEROWY PRZEZ KARWODRZĘ 08.10.2023 – fotorelacja

W niedzielę 8 października w Karwodrzy odbył się III Charytatywny Rodzinny Rajd Pieszo-Rowerowy przez Karwodrzę. Ponad 80 uczestników wyruszyło pieszo i na rowerach by przejść i przejechać wyznaczoną trasę wokół Karwodrzy o długości prawie 11 km. Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Karwodrzy miała na celu zebranie środków na wyposażenie domu dla osób niepełnosprawnych, który powstaje dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Nadzieja z Tuchowa. Uczestnicy wpłacając wpisowe, otrzymywali wodę, batonik, kawę, herbatę i kiełbasę z grilla, a na pamiątkę uczestnictwa okolicznościowy medal. Podczas imprezy można było również nabyć ciasta pieczone przez panie z SMK/KKK oraz losy na loterii fantowej prowadzonej przez wolontariuszy Nadziei. Z wpisowego, sprzedaży ciast, loterii i wolnych datków zebraliśmy łącznie 7.051 zł. Zgodnie z zamysłem rajdu, cała kwota trafiła do Stowarzyszenia Nadzieja.

Jako organizatorzy pragniemy podziękować przede wszystkim uczestnikom Rajdu za wszelkie datki, Pani Burmistrz Magdalenie Marszałek za obecność, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie zakupu medali, Kołu Gospodyń Wiejskich z Zabłędzy za duży datek dla Nadziei, członkom Stowarzyszenia Miłośników Karwodrzy za pokrycie kosztów przygotowania ciast i zakupu wszystkich artykułów spożywczych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy za zabezpieczenie przejścia i przejazdu oraz za dbanie o bezpieczeństwo uczestników, Zakładowi Masarskiemu AMIGOS z Burzyna za bardzo promocyjną sprzedaż kiełbas na grilla i wszystkim innym osobom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do pomocy w przygotowaniu i przebiegu III Charytatywnego Rodzinnego Rajdu Pieszo-Rowerowego przez Karwodrzę.

Pozdrawiamy i liczymy, że zobaczymy się znów za rok na rajdzie, a wcześniej na innych imprezach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Karwodrzy.