Zebranie mieszkańców Karwodrzy – 09.02.2019

Zebranie mieszkańców Karwodrzy – 09.02.2019

Za obwieszczeniem Rady Sołeckiej z tablicy ogłoszeniowej:
„Zawiadamia się, że w dniu 9 lutego 2019 r. o godz. 18:00 w Remizie OSP w Karwodrzy odbędzie się zebranie mieszkańców Wsi.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie budżetu gminy Tuchów na 2019 r. oraz uchwał podatkowych.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.
4. Podział dodatkowych środków finansowych sołectwa oraz ewentualne propozycje korekty funduszu sołeckiego na 2019 rok.
5. Zgłaszanie uwag do projektu statutu sołectwa.
6. Wybory sołtysów i członków rad sołeckich – zgłaszanie kandydatów.
7. Sprawy bieżące.”
ZAPRASZAMY 🙂